Magunkról

Honlapunk működtetésével azt a célt szeretnénk szolgálni, hogy tájékoztatást adjunk az ide látogató állampolgároknak, a tanuló ifjúságnak, a velünk együttműködőknek és a tagszervezeteinkben dogozó kollégáinknak, hogy megismerjék a polgári védelemmel kapcsolatos emberbaráti feladatok ellátását, amelyek a polgári lakosságnak az ellenségeskedések vagy katasztrófák veszélyeitől való megóvására, valamint életben maradási feltételeinek biztosítására irányulnak. Segítjük az emberi és természeti környezetvédelem feladatait. Fontos feladatunknak tartjuk a települési polgári védelmi szervezetek felkészítését és gyakoroltatását, hogy minél jobban tudjanak aktívan részt venni a környezetük védelmében, az állampolgárok megvédésében és a bekövetkezett anyagi karok mérséklésében. Fő feladatunknak tekintjük a lakosság folyamatos tájékoztatását, a katasztrófavédelem aktuális feladatairól

Támogatóink:

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete

https://okosugyvitel.hu/