Bemutatkozunk

A szervezet bemutatása:

A Baranya Megye Polgári Védelmi Szövetség a hatályos jogszabályok alapján létrehozott, a tűz elleni védekezéssel, a tűzoltással, a katasztrófa-elhárítással, és e tevékenységekkel összefüggő mentéssel foglalkozó szervezetek, jogi és természetes személyek, demokratikus önkormányzattal rendelkező szakmai és képviseleti szervezete- közhasznú egyesülete. A Szövetség kiemelt feladatának tekinti a természeti és civilizációs katasztrófák esetén, a bajbajutott lakosság és anyagi javak védelmét szolgáló intézkedések végrehajtásában, de különösen a lakosság tájékoztatásában, felkészítésében, az ifjúság nevelésében, az Önkéntes Szervezetek létrehozásában, kiképzésében, a lelki gondozásban, a segélyek elosztásában és az önkéntes beavatkozások támogatásában való humanitárius részvételt. Szakmai érdekképviseletet gyakorol, e tevékenysége része civil kontrol gyakorlásának, a Polgári védelmi feladatokat illetően. Tevékenységük során együttműködik a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és szervezeteivel, elismerve annak szakmai iránymutatásait. A Baranya Megyei Polgári Védelmi Szövetség évek óta fogja össze és támogatja az illetékességi területünkön tevékenykedő mentőszervezetek munkáját, népszerűsíti a polgári védelem ügyét.

A biztonság alapvető emberi és társadalmi szükséglet. Szervezetünk célja, e szükséglet kielégítésére irányul, feladatunk a közrend és a közbiztonság védelme. A szervezet alapvető törekvése Baranya megyében e biztonság kialakítása

                  Az ifjúsági felkészítések, versenyek, nyári táborok szervezésében és a különféle rendezvényeken való ismeretterjesztési megjelenései során szintén segítőként, valamint aktív résztvevőként jelen vannak. Főbb bevételi forrásaink az adó 1%, tagdíj (1200/fő/év), illetve az önkormányzati támogatások és a pályázati lehetőségek. Idén tervben van a környékbeli vállalkozók megkeresése támogatás céljából.

Eddigi években nagyszámú különböző jellegű eseményen vettünk részt:

  • Disaster Medic képzés
  • mentési és kutatási feladatok (eltűnt személy és állat keresés)
  • medvehagyma és hóvirág védelmi szolgálat,
  • gyalogos és lovas járőrökkel rendszeres erdei tűzfigyelő szolgálat,
  • iskolai ismeretterjesztő rendezvények és önkéntes toborzások,
  • ifjúsági versenyek lebonyolítása,
  • nyári tábor,
  • egyéb szervezetek rendezvényein való részvétel,
  • a katasztrófavédelmi tagszervezetek és az önkéntes állampolgárok folyamatos segítése, támogatása.

A katasztrófavédelem komplex feladatrendszerén belül a lakosságfelkészítési feladatok megújítása révén cél a katasztrófavédelmi ismeretek minél szélesebb körű terjesztése, a katasztrófák megelőzése és a katasztrófák elleni védekezés melletti elkötelezettség erősítése, valamint az önmentő képesség növelése. Minden magyar állampolgárnak joga van arra, hogy megismerje és elsajátítsa az irányadó védekezési szabályokat, melyekkel az emberi életben maradás és mentés, illetve a saját anyagi javak védelme megoldható. A lakosságfelkészítés komplex tevékenység, ami egyrészt olyan intézkedési rendszer, amely magába foglalja a lakosság veszélyhelyzetre történő felkészítését, amely tartalmazza a követendő cselekvési és magatartásszabályokat, az ön- és mások, valamint az anyagi javak mentésére való alkalmasságot, továbbá a megfelelő célirányos gyakorlás útján ezen irányú ismereteik készségszintűvé fejlesztését. Másrészt annak tudatosítása, hogy gondatlan magatartással vagy kellő ismeretek hiányában önmaguk is előidézhetnek veszélyhelyzeteket.

A diákok katasztrófavédelmi felkészítésének fő célkitűzése a helyben jellemző veszélyeztető hatások, és a veszély esetén, illetve riasztáskor követendő magatartási szabályok lehető legszélesebb körben történő megismertetése.

A diákok felkészítésének időben legnagyobb periódusa a prevenciós időszak. Itt nem csak arról van szó, hogy a diákokat a kialakult veszélyhelyzet esetén betartandó cselekvési mechanizmusokra fel kell készíteni. Ezen túlmenően, segítséget kell nyújtani önvédelmi készségük kialakításához is, valamint tudatosítani kell, hogy milyen módon kerülhetik el azt, hogy önmaguk okozzanak veszélyhelyzeteket.

A NEA , a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt támogatásával összeállítottunk egy Játssz, hogy túl élj… szabaduló láda „szerű” , több feladatból és részből álló társasjátékot amelynek bemutatását a kialakult pandémia helyzet megnehezítete, de a szabályok betartása mellet sikerült több alkalommal egy-egy kis csoportnak bemutatni a társasjátékot, melynek nagy sikere volt. A Magyar Vöröskereszttel közösen megjelentetünk egy „kicsi” kiadványt, amelyben a helyes magatartási szabályok vannak leírva. A füzetnek az alapvető célja, hogy a tudatos társadalmi felelősségvállalásra képezze, ösztönözze az olvasót. Összegyűjtöttük, rendszereztük a katasztrófatípusokat, az embereket fenyegető veszélyeket és ezekhez társítottuk azokat a magatartási szabályokat, amelyeket betartva megelőzhetjük az életünket, egészségünket, anyagi javainkat veszélyeztető, szerencsétlen helyzeteket, vagy csökkenthetjük azok káros hatását. A BMPVSZ folyamatosan vesz részt Baranya megyei rendezvényeken, és szükség esetén a megyei kárelhárításban is kiveszi a részét.